Μαθησιακές δυσκολίες: τι και ποιες είναι

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερο  γονείς και παιδιά, καθώς σύμφωνα με έρευνες, το ποσοστό όλο και αυξάνεται παγκοσμίως, ενώ στη χώρα μας φτάνει το 30%. Πρόκειται για μία νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει την κατανόηση ή χρήση της γλώσσας, προφορική ή γραπτή.

Τι περιλαμβάνει ο όρος "μαθησιακές δυσκολίες" 

Όταν μιλάμε για μαθησιακές δυσκολίες, τότε αναφερόμαστε μία σειρά περιπτώσεων, όπως:

  • δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσφασία
  • διάσπαση προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα και
  • αυτισμό

Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν πρέπει να συγχέονται με μαθησιακά προβλήματα τα οποία προκύπτουν από οπτική, ακουστική, κινητική ή πνευματική αναπηρία, συναισθηματική διαταραχή, ή περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και οικονομικές δυσχέρειες.
Μαθησιακές δυσκολίες: τι και ποιες είναι

Διάγνωση και αντιμετώπιση

Οι δυσκολίες ως προς την ανάγνωση, τη γραφή και / ή τα μαθηματικά γίνονται συνήθως αντιληπτές τα πρώτα σχολικά χρόνια, ωστόσο, σε ορισμένα άτομα η διάγνωση γίνεται στη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ακόμη και στην ενήλικη ζωή. Τέλος, κάποια άτομα με μαθησιακές δυσκολίες δεν το μαθαίνουν ποτέ, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη δουλειά τους ή στις σχέσεις με την οικογένεια και το κοινωνικό κύκλο τους.

Σε γενικές γραμμές, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες έχουν μέση ή ανώτερη νοημοσύνη, ωστόσο, συχνά υπάρχει χάσμα μεταξύ των δυνατοτήτων του ατόμου και του τι πραγματικά πετυχαίνει στη ζωή του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι μαθησιακές δυσκολίες χαρακτηρίζονται ως "κρυμμένες αναπηρίες": το άτομο φαίνεται "κανονικό" και έξυπνο, αλλά συχνά δεν έχει το επίπεδο δεξιοτήτων που παρουσιάζει ένα συνομήλικο άτομο. Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν να "διορθωθούν". Αποτελούν μία διά βίου πρόκληση. Ωστόσο, με την κατάλληλη υποστήριξη και παρέμβαση, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να επιτύχουν στο σχολείο, στη δουλειά, στις σχέσεις και στην κοινότητα.