Μηχανογραφικό 2024: Τι να λάβετε υπόψη για την υποβολή του

Photo credits: freepik.com  
Καθώς έχουν ήδη ανακοινωθεί οι βαθμολογίες των μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, και αφού έχουν αποκτήσει τους προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας, οι υποψήφιοι καλούνται τώρα να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, όπου, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν.

Τα tips για το μηχανογραφικό

Για την επιλογή σχολών στο μηχανογραφικό, οι υποψήφιοι θα πρέπει πρωτίστως να επιλέξουν το γνωστικό αντικείμενο που τους ενδιαφέρει ή/και στο οποίο έχουν κάποιο ταλέντο, χωρίς να προβληματίζονται για το επάγγελμα που θα κάνουν αργότερα. Επίσης, να μην λάβουν υπόψη μόνο την κατάταξη στις λίστες των βάσεων εισαγωγής, αλλά να κάνουν μια οργανωμένη αξιολόγησή τους.

Είναι σημαντικό να γίνει εκτενής έρευνα από τους υποψηφίους για τις σχολές και τα προγράμματα σπουδών που τους ενδιαφέρουν, ως προς τα μαθήματα, τις απαιτήσεις και τις επαγγελματικές προοπτικές κάθε σχολής ή τμήματος, ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για τις απαιτήσεις της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και να εξασφαλίσουν την εναρμόνιση των επιλογών τους με τους ακαδημαϊκούς στόχους τους.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διατηρήσουν μια ευέλικτη στάση και να είναι ανοιχτοί σε εναλλακτικές επιλογές σπουδών, ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, σύμφωνα με τις ίδιες.

Σημαντική κρίνεται ακόμη:

 • η μελέτη του προγράμματος σπουδών, του τμήματος, των καθηγητών (οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στην εκάστοτε ιστοσελίδα κάθε σχολής)
 • η αξιολόγηση της περιοχής που βρίσκεται η σχολή και το κόστος ζωής εκεί
 • η έρευνα σχετικών μεταπτυχιακών και προοπτικών στην αγορά εργασίας
 • η δυνατότηατα διεθνούς δικτύωσης και συνεργασιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού και στο πρόγραμμα Erasmus για φοίτηση σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια
 • η λειτουργία ερευνητικών εργαστηρίων και συμμετοχή σε διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα
 • οι ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες φοιτητών (οργάνωση επιστημονικού συνεδρίου, φοιτητικοί σύλλογοι επιστημονικής επικέντρωσης, συμμετοχή και διακρίσεις φοιτητών σε διαγωνισμούς)

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

 • σκεφτούν τι πραγματικά θέλουν οι ίδιοι να κάνουν πέρα από τις συμβουλές των δικών τους ανθρώπων
 • μελετήσουν το πρόγραμμα σπουδών των σχολών που τους φαίνονται ενδιαφέρουσες, για έχουν αντικειμενική ενημέρωση, μακριά από προκαταλήψεις και στερεότυπα
 • αναλάβουν το (υπολογισμένο) ρίσκο της επιλογής τους
 • ιεραρχήσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους και όχι τα μόρια. Σημασία έχει να τους αρέσει αυτό που σπουδάζουν.
 • επιλέξουν τις σχολές που πραγματικά τους ενδιαφέρουν. Συχνά οι υποψήφιοι παρασύρονται και χρησιμοποιούν τη βάση εισαγωγής σε μια σχολή ως κριτήριο

Τομείς με προβάδισμα στην απασχολησιμότητα

Οι τομείς της πληροφορικής, της περίθαλψης, της κοινωνικής αλληλεγγύης και υποστήριξης, του τουρισμού και της ναυτιλίας, φαίνεται να έχουν κάποιο προβάδισμα στην απασχολησιμότητα.

Αναλυτικότερα:

 • Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες: Τμήματα Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών παρουσιάζουν υψηλές προοπτικές, λόγω της συνεχούς τεχνολογικής προόδου και της ζήτησης για ειδικούς στον τομέα αυτό.
 • Επιστήμες Υγείας: Τμήματα Ιατρικής, Βιοϊατρικής και Φαρμακευτικής συνεχίζουν να έχουν υψηλή ζήτηση, ιδίως λόγω της αυξανόμενης ανάγκης για ιατρικές υπηρεσίες και έρευνα.
 • Οικονομικές και Διοικητικές Επιστήμες: Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής παραμένουν δημοφιλή, καθώς οι γνώσεις αυτές είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη και λειτουργία των επιχειρήσεων.

Πηγή: iefimerida.gr