Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για την κατάψυξη ωαρίων

Η κατάψυξη ωαρίων είναι μια μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή των ωαρίων μίας γυναίκας. Αυτά με τη σειρά τους καταψύχονται και αποθηκεύονται με σκοπό τη γονιμοποίηση τους κάποια στιγμή αργότερα.

Η κατάψυξη ωαρίων δίνει τη βεβαιότητα σε γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά, όχι στην παρούσα φάση αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον, ότι θα μπορούν να γίνουν μητέρες όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, ακόμη και αν αντιμετωπίζουν πρόβλημα γονιμότητας. Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να μπορούν να επιλέγουν πότε θα τεκνοποιήσουν.

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, η έλλειψη ενός κατάλληλου συντρόφου και άλλοι λόγοι, κάνουν πολλές γυναίκες να μην προχωρούν σε τεκνοποίηση μέχρι το τέλος της τέταρτης δεκαετίας της ζωής τους. Είναι γνωστό, όμως, ότι η γονιμότητα αρχίζει να μειώνεται μετά τα 35 χρόνια, κάτι που γίνεται με πιο γρήγορο ρυθμό από τα 40 και μετά, με αποτέλεσμα οι πιθανότητες σύλληψης να μειώνονται σημαντικά, καθώς μειώνεται ο αριθμός αλλά και η ποιότητα των ωαρίων.

Η κατάψυξη ωαρίων απευθύνεται σε γυναίκες που:

  • Επιθυμούν να καθυστερήσουν την τεκνοποίηση.
  • Έχουν οικογενειακό ιστορικό πρόωρης εμμηνόπαυσης.
  • Διαγιγνώσκονται με καρκίνο και πρόκειται να ακολουθήσουν θεραπεία που επηρεάζει τη γονιμότητα.
  • Πρόκειται να υποβληθούν σε κάποια χειρουργική επέμβαση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στις ωοθήκες.

Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για την κατάψυξη ωαρίων

Πώς μπορούμε να ελέγξουμε τη γονιμότητα μίας γυναίκας;

Η γονιμότητα, δηλαδή πόσο εύκολο είναι να μείνει μία γυναίκα έγκυος, μπορεί να διαπιστωθεί με ορμονικές εξετάσεις, που θα πρέπει να γίνονται μεταξύ 30 και 35 ετών, ώστε να γίνεται ο σχετικός προγραμματισμός.
Εκτός από τις ορμονικές εξετάσεις, γίνεται ένα διακολπικό υπερηχογράφημα, για τον έλεγχο της υφής και του μεγέθους των ωοθηκών, καθώς και τον αριθμό των άτρητων ωοθυλακίων.

Πώς γίνεται η κατάψυξη ωαρίων;

Η θεραπεία περιλαμβάνει διέγερση των ωοθηκών με ορμονικά σκευάσματα, η οποία διαρκεί περίπου 9-11 ημέρες, ώστε η γυναίκα να παράγει τον κατάλληλο αριθμό ωαρίων που θα καταψυχθούν, ιδανικά 10-15 ωάρια.

Όταν τα ωοθυλάκια φτάσουν το κατάλληλο μέγεθος, κάτι που παρακολουθείται υπερηχογραφικά και με εξετάσεις αίματος, γίνεται η λήψη των ωαρίων. Η επέμβαση αυτή γίνεται με ελαφριά νάρκωση και διαρκεί 15-20 λεπτά. Στη συνέχεια τα ωάρια καταψύχονται με μια διαδικασία κατάψυξης που είναι γνωστή ως υαλοποίηση.

Όταν η γυναίκα είναι έτοιμη να επιχειρήσει εγκυμοσύνη (αυτό μπορεί να γίνει αρκετά χρόνια αργότερα) τα ωάρια αποψύχονται, εγχέονται με ένα μόνο σπέρμα για να επιτευχθεί γονιμοποίηση και μεταφέρονται στη μήτρα ως έμβρυα.

Αν καταψυχθούν 10 ωάρια, 7 αναμένεται να επιβιώσουν από την απόψυξη και 5-6 αναμένεται να γονιμοποιηθούν και να γίνουν έμβρυα. Συνήθως μεταφέρονται 3-4 έμβρυα σε γυναίκες ως 38 ετών. Οι περισσότερες γυναίκες κάτω των 38 ετών μπορούν να περιμένουν να συγκομίσουν 10-20 αυγά ανά κύκλο.