Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και τηλεκπαίδευση

Η πανδημία του κορωνοϊού έφερε αλλαγές σε κάθε πτυχή της ζωής μας, ακόμη και στον τρόπο διδασκαλίας. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, εφαρμόζεται ως γνωστόν μία νέα συνθήκη εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η τηλεκπαίδευση. Τι γίνεται, όμως στις περιπτώσεις των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρεία Δυσλεξίας, η διαδικτυακή εκπαίδευση βελτιώνει τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά, τα κάνει να προσέχουν περισσότερο καθώς δεν υπάρχουν οι περισπασμοί της τάξης στο σχολείο, λαμβάνουν πιο εξατομικευμένη προσοχή από το δάσκαλο και είναι πιο συνεπή στις υποχρεώσεις τους.

Σχετική μελέτη επιβεβαίωσε ότι οι μαθητές με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε διαδικτυακό μάθημα, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ειδικά για τα παιδιά μαθησιακές δυσκολίες, φαίνεται ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία, όταν γίνεται διαδραστικά και με βάση τις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, μπορεί να έχει αρκετά πλεονεκτήματα:
Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και τηλεκπαίδευση

  • Τους δίνει τη δυνατότητα να ακολουθούν το δικό τους ρυθμό, στο δικό τους ασφαλές περιβάλλον, που μπορεί να τους δημιουργεί λιγότερο άγχος και να τα βοηθά να αποδίδουν καλύτερα.
  • Τα βοηθά στην καλύτερη διαχείριση χρόνου, αφού καλούνται ακολουθούν συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, τόσο στις ώρες παρακολούθησης των μαθημάτων, όσο και στην ολοκλήρωση των εργασιών τους.
  • Η δομή του διαδικτυακού μαθήματος στηρίζεται σε πολυ-αισθητηριακά πρακτικά εργαλεία, όπου οι μαθητές χρησιμοποιούν όραση, ακοή, αφή και κίνηση, όπως ένας πίνακας με λεία επιφάνεια, όπου ο μαθητής γράφει με ευκολία, ένα λεξικό που το χρησιμοποιεί για άγνωστες λέξεις και για την εύρεση συνωνύμων, αντιθέτων ή λέξεων της ίδιας οικογένειας.
  • Τέλος, οι μαθητές με δυσλεξία έχουν τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν τις εργασίες τους, να διαχειρίζονται καλύτερα τον χρόνο τους, να είναι πιο συγκεντρωμένοι και να αναζητούν, αν χρειάζεται, τη βοήθεια του γονιού, ο οποίος μπορεί να συμμετάσχει, παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο ειδικός.

Από την άλλη, μπορεί να έχει και μειονεκτήματα, όπως:

  • Έλλειψη συγκέντρωσης ή ενδιαφέροντος στη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος. Αυτό είναι βασικό μειονέκτημα, επομένως, το μάθημα θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ελκύει τους μαθητές για να συμμετέχουν ενεργά (π.χ. με μικρά διαλείμματα συνοδευόμενα με ασκήσεις κίνησης ή διάφορα παιχνίδια στον υπολογιστή).
  • Μη τήρηση προθεσμιών για τις εργασίες, λόγω έλλειψης προσωπικής αλληλεπίδρασης μαθητή και ειδικού.
  • Υπερβολική χρήση της τεχνολογίας.
  • Η έλλειψη γνώσεων χρήσης υπολογιστή από μερικούς μαθητές, οι οποίοι αργούν να γράψουν ή να διορθώσουν τα λάθη τους.
  • Τέλος, η απουσία της σχολικής ρουτίνας, όπως το πρωινό ξύπνημα, η διαδρομή για το σχολείο, η ώρα του μαθήματος, το παιχνίδι με τους συμμαθητές στο διάλειμμα και η καθημερινή επαφή με το δάσκαλο, αποτελούν ακόμη ένα μειονέκτημα, που μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα στην ψυχική και συναισθηματική υγεία των παιδιών.