Ποια είναι τα θέματα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα πρόωρα μωρά

Η διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι περίπου 40 εβδομάδες. Πρόωρο λέγεται ένα μωρό που γεννιέται πριν την 37η εβδομάδα από τη σύλληψη του. Τα πρόωρα νεογνά επειδή δεν είναι ακόμα έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες έξω από τη μήτρα της μητέρας τους, παρουσιάζουν πολλά προβλήματα, για αυτό χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα.

Περίπου 25% των περιπτώσεων προωρότητας αποφασίζεται από τον γιατρό, όταν η έγκυος ή το μωρό εμφανίζουν κάποιο πρόβλημα και δεν θεωρείται πλέον ασφαλής η συνέχιση της εγκυμοσύνης.

Παράγοντες ή παθήσεις που συντελούν στην προωρότητα, είναι το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η κακή διατροφή, το έντονο άγχος, χρόνια νοσήματα, λοιμώξεις, ανατομικές διαταραχές της μήτρας ή ορμονικές διαταραχές.

Καθώς τα πρόωρα μωρά δεν είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες έξω από τη μήτρα, συχνά παρουσιάζουν προβλήματα, που εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την εβδομάδα γέννησης και το βάρος γέννησης.
πρόωρος τοκετός
Είναι βασικό το πρόωρο νεογέννητο να διατηρεί την κατάλληλη θερμοκρασία και καθώς δεν έχει το επαρκές λίπος γι’ αυτό, τοποθετείται σε ειδική θερμοκοιτίδα.

  • Ένα πρόωρο μωρό μπορεί να δυσκολεύεται να θηλάσει. Το γαστρεντερικό του σύστημα δεν είναι ακόμη ώριμο, οπότε μπορεί η διαδικασία της σίτισης να είναι πιο δύσκολη και να δημιουργείται γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.
  • Συχνό φαινόμενο, με πιο έντονες εκδηλώσεις συγκριτικά με τα τελειόμηνα μωρά, είναι ο ίκτερος.
  • Οι πνεύμονες του πρόωρου νεογνού δεν είναι ώριμοι ώστε να παράγουν τον «επιφανειοδραστικό παράγοντα», με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν συχνά δυσκολία στην αναπνοή τους.
  • Η αναιμία της προωρότητας είναι μια κατάσταση που οφείλεται σε μειωμένη παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαιρίων τις πρώτες ημέρες ζωής, επιπρόσθετα με το γεγονός ότι, φυσιολογικά τα ερυθρά αιμοσφαίρια των νεογνών ζουν λιγότερες ημέρες σε σχέση με αυτά των ενηλίκων. Ο εργαστηριακός έλεγχος αναιμίας γίνεται για να χορηγηθεί στα πρόωρα νεογνά σίδηρος και φυλλικό οξύ για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τον βαθμό της προωρότητας.
  • Απαραίτητος είναι και ο οφθαλμολογικός έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα, λόγω της αμφιβληστροειδοπάθειας της προωρότηρας. Επίσης, στα πρόωρα νεογνά συστήνεται υπερηχογράφημα εγκεφάλου (λόγω πιθανής εγκεφαλικής αιμορραγίας), καρδιολογική εκτίμηση, έλεγχος ακοής και αξιολόγηση της νευρολογικής τους κατάστασης.

Όλες οι επιπλοκές που αναφέρονται παραπάνω είναι πιθανές, αλλά πολλές φορές στο μόνο που υστερούν τα πρόωρα νεογνά είναι στο βάρος γέννησης