Πως οι "οριζόντιες" δεξιότητες (soft skills) συμβάλουν στην επιτυχία

Οι κάθετες (ή σκληρές) δεξιότητες (hard skills) συχνά αναφέρονται στο βιογραφικό σας σημείωμα και είναι εύκολο για έναν εργοδότη να τις αναγνωρίσει. Αφορούν όλες τις συγκεκριμένες εκείνες ικανότητες που μπορούν να καθοριστούν με σαφήνεια και να μετρηθούν, όπως οι γνώσεις της λογιστικής, της φυσικής, των μαθηματικών, των προγραμμάτων λογισμικού, κ.ό.κ., γνώσεις, που αποκτώνται σήμερα μέσα από τις εκάστοτε δομές εκπαίδευσης (σχολεία, πανεπιστήμια, σχολές εξειδίκευσης) και μπορούν να πιστοποιηθούν με αντίστοιχα διπλώματα. 

Ωστόσο, για να είστε επιτυχής, χρειάζεστε κάτι περισσότερο από εξειδίκευση στην επιστήμη ή τη τέχνη. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με μία έρευνα που διεξήχθη από την Ένωση Πανεπιστημίων και Εργοδοτών της Αμερικής (National Association of Colleges and Employees NACE), όταν οι συμμετέχοντες εργοδότες κλήθηκαν να ονομάσουν τα χαρακτηριστικά που αναζητούν στους υποψηφίους εργαζόμενούς τους, απάντησαν σε μεγάλο ποσοστό ότι πάνω από τις τεχνικές δεξιότητες και την ειδίκευση ψάχνουν να βρουν κυρίως ηγετικές ικανότητες, ικανότητες εργασίας σε ομάδα, δεξιότητες επικοινωνίας και αναπτυγμένη εργασιακή ηθική

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή αλλά και πολλές αντίστοιχες που έχουν διεξαχθεί από άλλους φορείς, οι εργοδότες ψάχνουν για άτομα που να κατέχουν - εκτός από τις τεχνικές γνώσεις στο αντικείμενο που θα υπηρετούν - κατά κύριο λόγο τις οριζόντιες δεξιότητες και μάλιστα σε μεγαλύτερο ποσοστό. Τι είναι όμως οι δεξιότητες αυτές;   

Οι οριζόντιες (ή μαλακές) δεξιότητες (soft skills) που είναι γνωστές και ως διαπροσωπικές ικανότητες των ανθρώπων είναι οι υποκειμενικές δεξιότητες που αποκτά κάποιος συνήθως μέσα από την εμπειρία ζωής, που είναι πολύ πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται και αλληλεπιδρά κάποιος με άλλους ανθρώπους. Σε αντίθεση με τις ‘κάθετες’ δεξιότητες (hard skills) που συνδέονται με τον Δείκτη Νοημοσύνης (IQ), όσοι έχουν αναπτυγμένες τις ‘οριζόντιες’ δεξιότητες (soft skills) έχουν αναπτυγμένη Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ). 

Οι οριζόντιες δεξιότητες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

 • Ηγετικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα 
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτή και προφορική) 
 • Κριτική σκέψη 
 • Ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων
 • Διαχείριση άγχους και κρίσεων
 • Εργασιακή ηθική και δεοντολογία 
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Διαχείριση χρόνου 

Κάθετες ή Οριζόντιες Δεξιότητες

Πού και πώς μπορεί να αποκτήσει κανείς τις ικανότητες αυτές; Σε αντίθεση με τις κάθετες ικανότητες δεν υπάρχει απλό μονοπάτι για να αποκτήσετε εσείς ή τα παιδιά σας οριζόντιες δεξιότητες. Δυστυχώς οι περισσότερες από αυτές τις δεξιότητες δεν διδάσκονται στα περισσότερα σχολεία. Μπορεί κανείς να τις αποκτήσει μέσα από:

 • Τη ζωή και την εργασία, μέσα από δοκιμές και λάθη. 
 • Οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον που προάγει την ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτών.
 • Παρατήρηση ανθρώπων που κατέχουν τέτοιου είδους δεξιότητες.
 • Ανάγνωση σχετικής βιβλιογραφίας και παρακολούθηση σεμιναρίων.  
 • Σχολές που - αναγνωρίζοντας τη ζήτηση για εργαζόμενους με ανεπτυγμένη Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγετικές Ικανότητες - ενσωματώνουν πλέον την εκμάθηση οριζόντιων δεξιοτήτων στις επιστημονικές και τεχνικές ειδικότητές τους. Αναζητήστε τις πριν την εγγραφή σας σε κάποια σχολή. 
 • Συνεδρίες Coaching, για άμεση βελτίωση των διαπροσωπικών ικανοτήτων, όπως ακριβώς το αναγνωρίζουν πλέον πολλές πολυεθνικές και το έχουν ενσωματώσει στο πλαίσιο ενεργειών προκειμένου την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των υπαλλήλων τους με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία αλλά και την προαγωγή των στόχων της εταιρείας τους.