Τι είναι το δημιουργικό παιχνίδι και πώς συμβάλλει στην ανάπτυξη των παιδιών

Το παιχνίδι είναι σημαντικό και καθοριστικό για την ανάπτυξη των παιδιών, ειδικά εκείνο που προάγει τη δημιουργικότητα, καλλιεργεί τη φαντασία τους, τα ενθαρρύνει να εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους.

Όλα τα παραπάνω περιγράφουν το λεγόμενο δημιουργικό παιχνίδι, το οποίο δίνει στα παιδιά την ικανότητα να παράγουν κάτι νέο και πρωτότυπο, τα κινητοποιεί να εξερευνήσουν το περιβάλλον γύρω τους, τα βοηθά να μάθουν και να αναπτυχθούν.

Το δημιουργικό παιχνίδι περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως ζωγραφική, κοπτική, κολλητική, μοντελοποίηση, συμβολικό παιχνίδι, κ.α., οι οποίες αναπτύσσουν τη φαντασία, ενθαρρύνουν τη συνεργασία και το διάλογο.
Τι είναι το δημιουργικό παιχνίδι και πώς συμβάλλει στην ανάπτυξη των παιδιών

Πώς συμβάλλει το δημιουργικό παιχνίδι στην ανάπτυξη των παιδιών

Το δημιουργικό παιχνίδι βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις δυνάμεις τους. Με την κατάλληλη ενθάρρυνση, αρχίζουν να σκέφτονται δημιουργικά, να παράγουν νέες και πρωτότυπες ιδέες, ενώ παράλληλα καλλιεργούν την αυτοπεποίθησή τους.

Τα παιχνίδια που δίνουν πολλές επιλογές και εναλλακτικές λύσεις, προσφέρουν στα παιδιά γνώσεις, τα ενθαρρύνουν να σκέφτονται διαφορετικά, να λαμβάνουν αποφάσεις.  

Τα παιχνίδια ρόλων αντανακλούν και συνεισφέρουν στις νοητικές και κοινωνικές δεξιότητες, αναπτύσσουν πολλές νοητικές ικανότητες όπως προσοχή, μνήμη, γραφή και ανάγνωση, ενώ παράλληλα, βοηθούν τα παιδιά να κατανοούν και να ελέγχουν τα συναισθήματά τους.

Τα παιχνίδια ρόλων μετατρέπουν μία εμπειρία σε παιχνίδι και προτρέπουν τα παιδιά να την κατανοήσουν καλύτερα. Τα παιδιά επωφελούνται από το παιχνίδι που προσομοιάζει την κοινωνία, γιατί τα βοηθά να επανεξετάσουν γεγονότα που πιθανόν να τους είχαν προκαλέσει άγχος στο παρελθόν. Για παράδειγμα, μετά την επίσκεψη τους στο γιατρό συχνά παίζουν προσποιούμενα το γιατρό ή την νοσοκόμα.

Τέλος, η μουσική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών. Όπως είναι γνωστό, ήδη από τους πρώτους μήνες της ζωής τους, τα μωρά είναι ευαίσθητα σε μουσικά μοτίβα από πολύ νωρίς και ανταποκρίνονται συναισθηματικά στις φωνές. Μετά τους πρώτους έξι μήνες ζωής, τα μωρά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις διαφοροποιήσεις του ρυθμού της μουσικής. Απολαμβάνουν τα νανουρίσματα που περιέχουν επαναλήψεις και χειρονομίες, ενώ σε μεγαλύτερη ηλικία, μπορούν να μάθουν ήχους διαφορετικών μουσικών οργάνων μέσω των πλήκτρων ενός μουσικού παιχνιδιού.