Βιογραφικό σημείωμα: ποιες είναι οι δεξιότητες που δεν πρέπει να παραλείψετε

Ο Σεπτέμβριος είναι κατεξοχήν μήνας αναζήτησης εργασίας και το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί το βασικό εργαλείο στην αναζήτηση αυτή. Για να έχετε περισσότερες πιθανότητες για συνεντεύξεις, καλό είναι θα προσθέσετε στο βιογραφικό σας πέρα από τις σπουδές και την εργασιακή εμπειρία σας, τις δεξιότητές σας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι δεξιότητες-κλειδιά είναι εκείνες που σχετίζονται με τη δουλειά που πρόκειται να αναλάβετε, οι οποίες αναφέρονται στην αντίστοιχη περιγραφή κάθε θέσης εργασίας.

Αρχικά, χρειάζεστε εργασιακές δεξιότητες. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι δεξιοτήτων, οι τεχνικές δεξιότητες (hard skills) και οι κοινωνικές (soft skills). Οι τεχνικές δεξιότητες είναι αυτές που χρειάζεται κάποιος για να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Αν π.χ. υποβάλλεται αίτηση για τη θέση οδηγού φορτηγού, η ικανότητα οδήγησης είναι η Νο1 τεχνική ικανότητα για τη συγκεκριμένη δουλειά.

Από τις πιο τυπικές τεχνικές δεξιότητες, είναι οι ακόλουθες:

 • Ανάλυση δεδομένων
 • Copywriting
 • Ξένες γλώσσες
 • Λογιστική
 • Γλώσσες υπολογιστών
 • Μαθηματικά
 • Γραφικό σχέδιο
 • Οργάνωση / Σχεδιασμός εκδηλώσεων
 • SEO / SEM μάρκετινγκ

Στις κοινωνικές δεξιότητες περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά, όπως, η επικοινωνία, η οικοδόμηση σχέσεων και η δημιουργικότητα. Είναι, συχνά, πιο δύσκολο να αποδειχθούν, να μαθευτούν και να προσδιοριστούν σε σχέση με τις τεχνικές δεξιότητες για μια δουλειά. Οι κοινωνικές δεξιότητες προσθέτουν πόντους σε ένα βιογραφικό και το κάνουν να ξεχωρίζει από ένα άλλο που αναφέρει μόνο τις απαιτούμενες τεχνικές δεξιότητες.

Οι πιο τυπικές κοινωνικές δεξιότητες είναι οι εξής.

 • Επικοινωνία
 • Ικανότητα να εργάζεσαι υπό πίεση
 • Λήψη αποφάσεων
 • Διαχείριση χρόνου
 • Ισχυρά εσωτερικά κίνητρα
 • Επίλυση συγκρούσεων
 • Ηγετική ικανότητα
 • Προσαρμοστικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Δημιουργικότητα

Βιογραφικό σημείωμα: ποιες είναι οι δεξιότητες που δεν πρέπει να παραλείψετε
Όλες οι προσωπικές δεξιότητες και τα ταλέντα εμπίπτουν σε μια από τις τρεις κατηγορίες:

 1. Μεταβιβάσιμες δεξιότητες: οι δεξιότητες-κλειδιά που κερδίζετε ως εμπειρία από μία δουλειά και παίρνετε στην επόμενη. Π.χ. Δεξιότητες χρήσης υπολογιστή και διαδικτύου, γραπτή και προφορική επικοινωνία, ικανότητες οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου, κλπ.
 2. Δεξιότητες που σχετίζονται με τη θέση εργασίας: οι δεξιότητες που θα πρέπει να έχει κάποιος για να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Π.χ., γλώσσες προγραμματισμού.
 3. Προσαρμοστικές δεξιότητες: εκείνες που χρησιμοποιεί κανείς για να επιβιώσει στη ζωή του, π.χ. αναλυτικότητα, ικανότητα οικοδόμησης σχέσεων, ευελιξία, υπευθυνότητα, κ.λπ.

Οι δεξιότητες είναι τόσο σημαντικές, που καλό είναι να εμφανίζονται σε ολόκληρο το βιογραφικό και όχι μόνο στο ειδικό σημείο αναφοράς. Μπορείτε, επίσης, να δοκιμάσετε την εμφάνιση των δεξιοτήτων σε μια πλευρική στήλη.

Μια καλή λίστα με τις πιο επιθυμητές δεξιότητες, θα κάνει το βιογραφικό σας να ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα. Φροντίστε μερικές από τις δεξιότητες να αναφέρονται:

 • στην περίληψη του βιογραφικού σας
 • στην εργασιακή σας εμπειρία
 • στην εκπαίδευσή σας
 • στη συνοδευτική επιστολή

Αυτό είναι χρήσιμο για τα Συστήματα Παρακολούθησης Αιτούντων (Applicant Tracking Systems, ATS), δηλαδή τα λογισμικά που επιτρέπουν τον ηλεκτρονικό χειρισμό των αναγκών της διαδικασίας πρόσληψης σε μια εταιρεία και έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τον εντοπισμό κατάλληλων υποψηφίων.

Σήμερα, πολλά βιογραφικά διαβάζονται από ρομπότ πριν φθάσουν σε ανθρώπινα χέρια. Για να περάσετε τον έλεγχο, θα πρέπει να αντιστοιχήσετε σε κάποιο βαθμό αυτές τις λέξεις- κλειδιά. Περίπου το 70- 80% των δεξιοτήτων στο βιογραφικό σας θα πρέπει να ταιριάζει με την περιγραφή της θέσης εργασίας. Σημειώστε ότι, το ποσοστό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα ξεχωριστά τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού. Αλλά, δεν μπορείτε να φτιάξετε το βιογραφικό σας γεμάτο μόνο με δεξιότητες – κλειδιά για να ξεγελάσετε τα προγράμματα του υπολογιστή.