Λάθη ικανά να βάλουν λουκέτο στην επιχείρησή σας

Δεν είναι μόνο η ανάπτυξη επιτυχημένων στρατηγικών και οι σωστές αποφάσεις σημαντικές για την επιχειρηματική επιτυχία, αλλά και η αποφυγή λαθών, που μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομικές απώλειες, δυσλειτουργίες, και ακόμα και στο κλείσιμο της επιχείρησης.  

Αυτά περιστρέφονται κατά κύριο λόγο γύρω από 5 θεμελιώδεις άξονες, όπως είναι πρωτίστως η αμέλεια σωστής οικονομικής διαχείρισης, η απουσία του μάρκετινγκ και της αλληλεπίδρασης με το κοινό, η αδυναμία ανταπόκρισης στις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και απουσία μέτρων προστασίας. Μέσα από παραδείγματα και συμβουλές, αναλύουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια κάθε παράγοντα ξεχωριστά, και εξετάζουμε πώς μπορείτε να αποφύγετε αυτά τα λάθη και να διατηρήσετε την επιχειρηματική σας επιτυχία.

Έκθεση σε κίνδυνο

Πρώτα από όλα, ο χώρος της επιχείρησης, θα πρέπει να έχει ελεγχθεί, και εγκριθεί ως κατάλληλος και ασφαλής για όλους τους εργαζομένους και πιθανούς πελάτες. Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκες ίσως είναι αδύνατον να εξαλειφθούν, μπορούν ωστόσο να περιοριστούν σημαντικά οι συνέπειές τους, μέσω της πρόβλεψης και παροχής του απαιτούμενου εξοπλισμού. Τακτικές επιθεωρήσεις του χώρου από μηχανικούς ή απλώς τεχνικούς με τους οποίους έχετε συνεργασία ή αναζητώντας νέους στις σχετικές πλατφόρμες και το Episkeuazo.gr αλλά φυσικά και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, είναι απαραίτητες για την εγγύηση της ακεραιότητας κάθε παρευρισκόμενου.

Κακή οικονομική διαχείριση 

Είναι αρκετά αυτονόητο πως για να συνεχίσει να λειτουργεί μια επιχείρηση, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από οικονομική ασφάλεια, αν όχι ευημερία. Έτσι, η καλή διαχείριση των οικονομικών είναι αδιαπραγμάτευτη για την αποφυγή της χρεοκοπίας. Χρησιμοποιείστε εξειδικευμένο λογιστικό λογισμικό,  δημιουργήστε έναν ακριβή προϋπολογισμό, παρακολουθήστε τους οικονομικούς δείκτες (έσοδα, κέρδη, δαπάνες) για να ανιχνεύετε εγκαίρως προβλήματα, και διασφαλίστε τη διαθεσιμότητα ρευστού κεφαλαίου. 

Έλλειψη στρατηγικής και καινοτομιών

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να συνοδεύεται με ένα σύνολο στόχων, και ένα ανεπτυγμένο χρονοδιάγραμμα δράσεων για την επίτευξή τους. Ένα από τα σημαντικότερα συστατικά του στρατηγικού πλάνου, είναι οι πρακτικές μάρκετινγκ. Η ουσιώδης κατανόηση των αναγκών του κοινού, είναι ζωτική για την επαρκή προώθηση και προβολή. Η έλλειψη σχεδίασης μπορεί να οδηγήσει σε ανακατανομή των πόρων και απώλεια ευκαιριών.

Επιπλέον, νέες ιδέες, τεχνολογίες και διαδικασίες, είναι αναγκαίο να αναζητούνται διαρκώς, για μια επιχείρηση που θέλει να συνεχίσει να παραμένει ανταγωνιστική στην αγορά. 

Απώλεια εμπιστοσύνης από τους πελάτες

Η εγκαθίδρυση στην αγορά απαιτεί την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων με τους πελάτες, που είναι αδύνατον να αναπτυχθούν χωρίς την καλή εξυπηρέτηση, την αποδοχή κριτικής και ανησυχιών, και την τήρηση των υποσχέσεων. Με λίγα λόγια, με την αποτελεσματική επικοινωνία, η οποία οδηγεί σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από μέρους τους. Ένα ακόμη στοιχείο που σχετίζεται με αυτήν, και η έλλειψή του μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη φήμη της επιχείρησης, είναι η διαφάνεια και το υψηλό απόρρητο, γύρω από τις προσωπικές τους πληροφορίες. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η αποφυγή διαρροής ή υποκλοπής είναι υψίστης σημασίας, και σε αυτό μπορούν να συμβάλλουν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον G.D.P.R. από την F Society και σε επόμενο στάδιο η μόνιμη συνεργασία με έναν DPO, είτε μέλος του ανθρώπινου δυναμικού, είτε εξωτερικού συνεργάτη.

Αποστασιοποίηση από τις τεχνολογικές εξελίξεις

Τέλος, όπως εισηγήθηκε και παραπάνω στο κομμάτι των καινοτομιών, μια επιχείρηση θα πρέπει να είναι συντονισμένη με όσες εξελίξεις συμβαίνουν στον τεχνολογικό χώρο, και να μπορούν να αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους για να συμβαδίζει. Η δυσκολία έγκειται στον ταχύτατο ρυθμό που γίνονται οι αλλαγές. Απαραίτητη είναι και η επένδυση στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους στα νέα συστήματα και τεχνολογίες. 

Ένα άρθρο για: