Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης (η «Συμφωνία») εφαρμόζονται μεταξύ του χρήστη (ο «Χρήστης» ή «Εσείς») της ιστοσελίδας www.citykidsguide.com (η «Ιστοσελίδα») και της CITY KIDS GUIDE LTD (η «Εταιρεία» ή «Εμείς»). Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε στοιχεία της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή.

Συνεχίζοντας τη χρήση της Ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τη Συμφωνία.

 

Αναπαραγωγή/Χρήση Περιεχομένου

Η Ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί με μοναδικό τρόπο για την παρουσίαση ειδικά διαμορφωμένου περιεχομένου για τους χρήστες της. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, δημοσίευση, παρουσίαση, τροποποίηση ή μετάδοση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας απαγορεύεται αυστηρά. Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν υλικό από την Ιστοσελίδα για προσωπική χρήση. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να διανείμετε οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε δίκτυο ούτε να το πουλήσετε ή να το προσφέρετε προς πώληση.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Πνευματικά Δικαιώματα" για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διανομή του περιεχομένου. Επιπλέον, τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για την δημιουργίας οποιουδήποτε είδους βάσης δεδομένων.

 

Αποποίηση/Περιορισμός Ευθύνης

Ο χρήστης συμφωνεί ρητά ότι η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με ρίσκο του χρήστη. Η Ιστοσελίδα, το περιεχόμενο της και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής είναι διαθέσιμα «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την μη ύπαρξη ελαττωμάτων ή σφαλμάτων στην Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της και διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις που υπάρχουν ή προκύψουν. Η Εταιρεία δεν προβάλλει παραστάσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την επικαιροποίηση ή την πληρότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, του λογισμικού, του κειμένου, των γραφικών, των βίντεο, των συνδέσμων, των επικοινωνιών ή των δημοσιεύσεων που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία, οι αξιωματούχοι της, οι υπάλληλοι της, οι πηγές της, οι συνεργάτες της περιλαμβανομένων αρθρογράφων, οι προμηθευτές της ή οποιοιδήποτε τρίτα μέρη που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται, και αποποιούνται κάθε ευθύνη, για τυχόν ζημιά, απώλεια η βλάβη, ανεξαρτήτως του πως αυτή προκύπτει (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, για ειδικές, γενικές, άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ή τιμωρητικές αποζημιώσεις, σωματική βλάβη/ θάνατο, απώλεια ευκαιρίας, διαφυγόντα κέρδη ή ζημιές που οφείλονται σε απώλεια δεδομένων ή διακοπή λειτουργίας) που απορρέουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας. Οποιεσδήποτε αξιώσεις προκύψουν σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας, πρέπει να υποβληθούν εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία του γεγονότος που οδήγησε σε τέτοια αξίωση. 

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και έχει σκοπό την ενημέρωση γονέων σχετικά με ζητήματα ενδιαφέροντος τους σε σχέση με παιδιά κάθε ηλικίας. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως και ο Χρήστης δεν πρέπει να βασίζεται σε αυτό ως, ιατρική, νομική, οικονομική, ψυχολογική ή άλλη συμβουλή.

Η Ιστοσελίδα δεν προορίζεται από την Εταιρεία ή τους αξιωματούχους της ή τους υπαλλήλους της ή τους συνεργάτες, περιλαμβανομένων των αρθρογράφων, ως συμβουλευτική για ιατρική/φαρμακευτική/ψυχολογική διάγνωση ή θεραπεία. Η Ιστοσελίδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στη θέση της επίσκεψης, της διαβούλευσης ή της συμβουλής του γιατρού σας ή άλλου επαγγελματία συμβούλου για τα θέματα με τα οποία η Ιστοσελίδα ασχολείται. Δεν πρέπει ποτέ να αμελήσετε να ζητήσετε ιατρικές ή άλλου είδους επαγγελματικές συμβουλές λόγω πληροφορίας που έχετε διαβάσει στην Ιστοσελίδα.

Η Ιστοσελίδα λαμβάνει εύλογα προληπτικά μέτρα κατά των ιών που διαδίδονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή/διαδικτύου, αλλά η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε αρχείο που λαμβάνεται ή μεταμορφώνεται από την Ιστοσελίδα δεν περιέχει τέτοιους ιούς. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τέτοιους κινδύνους που συνδέονται με το διαδίκτυο. Εάν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, το κάνετε μόνο με δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι συνεργάτες της ή οι υπάλληλοί της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογεί την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, διαδικασίας, συμβουλών, γνώμης ή άλλου περιεχομένου που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας. Παρακαλείσθε να εξασφαλίσετε τη συμβουλή των επαγγελματιών συμβούλων σας, κατά περίπτωση, σχετικά με την αξιολόγηση τυχόν πληροφοριών, απόψεων, συμβουλών ή άλλου περιεχομένου που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα.

 

Σύνδεσμοι/ Διαφημίσεις

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους (links) σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Οι εν λόγω ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα, και δεν υιοθετεί/εγκρίνει το περιεχόμενων τέτοιων τρίτων ιστοσελίδων. 

Επιπλέον η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις τρίτων μερών και/ή των επιχειρήσεων τους. Τα τρίτα μέρη και/ή οι επιχειρήσεις τους που δύναται να διαφημίζονται μέσω της Ιστοσελίδας δεν αποτελούν συνδεόμενες επιχειρήσεις/μέρη με την Εταιρεία και η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών /προϊόντων/ επιχειρήσεων/ ιστοσελίδας που διαφημίζεται στην Ιστοσελίδα.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, άρθρων, κειμένων, αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία συνεργατών της Εταιρείας ή άλλων τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης και/ή δημοσίευσης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής συγκατάθεσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 

Η επωνυμία, εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν την Εταιρεία ή την Ιστοσελίδα, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στην Ιστοσελίδα δεν παρέχει οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 

Επικοινωνία

Η CITY KIDS GUIDE LTD αποτελεί εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου:

Οδός Κυριάκου Μάτση 18

2ος όροφος

Έγκωμη 2408

Λευκωσία

Κύπρος

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@citykidsguide.com

 

Δικαιοδοσία

Η παρούσα Συμφωνία και οποιαδήποτε διαφορά, αξίωση ή απαίτηση που απορρέει από την παρούσα Συμφωνία, θα διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατία.