Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ιστότοπος www.citykidsguide.com ανήκει στην επιχείρηση CITYKIDSGUIDE, με ΑΦΜ 064879013 και αριθμό ΓΕΜΗ 158422003000, που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Κορίνθου, αριθ. 14, Τ.Κ. 16674, e-mail: [email protected]

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Το Citykidsguide.com αποσκοπεί στην ενημέρωση / πληροφόρηση Χρηστών για ζητήματα, μεταξύ άλλων, εκπαίδευσης, ανατροφής, υγείας και ψυχαγωγίας τέκνων. Απευθύνεται σε γονείς και όχι μόνο και στοχεύει να συνδράμει τον γονέα, δια της ενημέρωσης και των συμβουλών, στο δύσκολο έργο της ανατροφής των τέκνων του. Η πρόσβαση, χρήση και περιήγηση στον Ιστότοπο είναι ελεύθερη και δεν επιφέρει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση στους Χρήστες.

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν και εφαρμόζονται σε χρήστες του διαδικτύου κατά την περιήγηση και χρήση του citykidsguide.com. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν στους Χρήστες. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Επιχείρησης.

4. ΟΡΙΣΜΟΙ

  • Ιστότοπος ή Citykidsguide.com: Ο ιστότοπος www.citykidsguide.com.
  • Χρήστης: Ο χρήστης του διαδικτύου που εισέρχεται και περιηγείται στο citykidsguide.com και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου.
  • Επιχείρηση: Η επιχείρηση CITYKIDSGUIDE.
  • Υπηρεσίες: Οι προσφερόμενες στους Χρήστες επιλογές και δυνατότητες μέσα από τον Ιστότοπο.
  • Όροι Χρήσης: Οι παρόντες όροι χρήσης.

5. ΤΙΤΛΟΙ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Οι περιλαμβανόμενες στους παρόντες Όρους Χρήσης επικεφαλίδες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνσή σας και δεν περιορίζουν, αλλοιώνουν ή επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο το πραγματικό νόημα των Όρων Χρήσης.

6. ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η χρήση του Ιστοτόπου απαιτεί την πρόσβαση των Χρηστών στο διαδίκτυο (Internet). Οφείλετε να εξασφαλίσετε με δική σας επιμέλεια την πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιβαρύνεστε πλήρως με οποιεσδήποτε χρεώσεις, από φορείς παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και υπηρεσιών πρόσβασης, συνεπάγεται η χρήση του διαδικτύου για την περιήγηση στο Citykidsguide.com και τη λήψη / αποστολή δεδομένων στον Ιστότοπο.
Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία του τερματικού εξοπλισμού σας να εισέλθει στον Ιστότοπο ή να προβάλει το περιεχόμενό του, δεν παρέχει εγγύηση συμβατότητας ή/και ομαλής λειτουργίας του Ιστοτόπου και δεν παρέχει κανενός είδους υλισμικό (hardware).

7. ΠΡΟΣΒΑΣΗ KAI ΧΡΗΣΗ TOY ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Η πρόσβαση και η χρήση του Citykidsguide.com και των Υπηρεσιών από οποιονδήποτε Χρήστη διέπεται από τους παρόντες όρους. Κάθε Χρήστης του Ιστοτόπου πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του Citykidsguide.com, δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, ενδεικτικά στις εξής θέσεις: Πολιτική απορρήτου και Cookies. Τα ισχύοντα για τους Όρους, ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και βρίσκεται στον Ιστότοπο. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των Όρων Χρήσης, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπου. 

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, και χρήση του Ιστοτόπου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης  καλείστε να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση του Citykidsguide.com.

Ο Ιστότοπος λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο χωρίς περιορισμούς. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του Ιστοτόπου ή/και των Υπηρεσιών, για λόγους επισκευής, συντήρησης, αναβάθμισης, βελτίωσης, για λόγους εμπορικής πολιτικής κ.α., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών σας από το νόμο ή από σύμβαση την Επιχείρηση. 

Οι Χρήστες υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του δικαίου του Ελληνικού Κράτους, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων.

Οι Χρήστες υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, τις Υπηρεσίες ή οποιονδήποτε τρόπο έκφρασης μέσω του Ιστοτόπου ή λογαριασμούς του Citykidsguide.com στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως Facebook, Instagram, Linkedin, google maps κλπ για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό, που εκφράζει διακρίσεις, παραβιάζει κάθε είδους απόρρητα, προσβάλει την ανηλικότητα, την επαγγελματική φήμη, την ιδιωτική ζωή και Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και αντίκειται στους νόμους εν γένει. Οι Χρήστες, εξάλλου, απαγορεύεται να κοινοποιούν, κατά τα ανωτέρω, διαφημίσεις κάθε μορφής και περιεχομένου, προσωπικά δεδομένα, τρίτων, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Επιχείρηση ή τους συνεργάτες της, «πειρατικό» ή κακόβουλο λογισμικό, προστατευόμενα από το δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έργα κ.ο.κ..

Απαγορεύεται ρητά στους Χρήστες του Ιστοτόπου και κάθε τρίτο να παρεμβαίνουν στη μορφή, στη λειτουργία, στις Υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε άλλο στοιχείο του Ιστοτόπου, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή αρχείων επιβλαβών, όπως ενδεικτικά ιών, malwares, ransomware, DDOS attacks κ.ο.κ. ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και γενικά παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου ή τη σύνδεση, πρόσβαση και χρήση του και να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών. 

Απαγορεύεται, στους Χρήστες και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα, η χρήση λογισμικού υποκλοπής των δεδομένων των  Χρηστών που διατηρεί η Επιχείρηση καθώς και η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων – μεταξύ άλλων και των δεδομένων κίνησης – για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Οι Χρήστες και τρίτοι οφείλουν να απέχουν από πράξεις δυσφήμισης της Επιχείρησης, του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών. Οι Χρήστες απαγορεύεται να δυσφημούν στους λογαριασμούς του Citykidsguide.com στα social media (Facebook,Google Maps), την Επιχείρηση και τις Υπηρεσίες (εξαιρείται η καλοπροαίρετη αξιολόγηση των Υπηρεσιών). Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί ή να καθιστά μη δημόσια δυσφημιστικά και γενικά παράνομα σχόλια Χρηστών. 

Απαγορεύεται στους Χρήστες να εκμεταλλεύονται μέσω πώλησης ή παραχώρησης σε τρίτους τις πληροφορίες που λαμβάνουν από το Citykidsguide.com. Ο Ιστότοπος προσφέρεται μόνο για πληροφόρηση και απαγορεύεται κάθε εμπορική χρήση / εκμετάλλευση του περιεχομένου του από Χρήστες ή τρίτους. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση περιεχομένου του Ιστοτόπου για δημοσιογραφικούς σκοπούς τηρώντας την οικεία νομοθεσία, τις προβλέψεις του νόμου και των παρόντων όρων. 

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Η Επιχείρηση, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα Ιστότοπο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, για το μέλλον. Οι Χρήστες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η ανάρτηση όρων στην παρούσα ιστοσελίδα πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των Χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους Χρήσης. Η χρήση του Citykidsguide.com προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον Χρήστη των προϋπαρχόντων όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις. 

9. ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου των Όρων Χρήσης  και οποιασδήποτε αναντιστοιχίας ανάμεσα στις διάφορες γλώσσες απόδοσής του, η Ελληνική απόδοση θα υπερισχύει και σε αυτή θα πρέπει να αναζητηθεί το πραγματικό νόημα των Όρων Χρήσης .

Σε περίπτωση που κάποιος από τους Όρους Χρήσης κριθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων και δεν συνεπάγεται την ακυρότητα όλων των όρων, οι δε, λοιποί όροι παραμένουν έγκυροι και ισχυροί και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το όλο πνεύμα των Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν άκυρου όρου. 

10. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Όλοι οι Όροι Χρήσης είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση των Όρων Χρήσης  επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του Χρήστη προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Επιχείρησης ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στους όρους αυτούς συμπεριφορά του. Η Επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης, δύναται να απαγορεύσει στον Χρήστη την πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, να διαγράψει τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει ο Χρήστης και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που παρέχει ο νόμος. Η μη ενάσκηση από την Επιχείρηση των εκ των παρόντων όρων ή των εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

11. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Η Επιχείρηση δεν οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον Χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Οι Χρήστες, υποχρεούνται, κατά τη χρήση του Ιστοτόπου, να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους, που ζητούνται. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη ή τρίτου προκληθεί από την ακούσια ή εκούσια παροχή ψευδών / ανακριβών στοιχείων από τον Χρήστη.

Η Επιχείρηση, ευθύνεται μόνο για τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια στον Ιστότοπο - που δεν συνιστούν αναδημοσίευση - εφόσον οφείλει και είναι σε θέση κατά τις διατάξεις του νόμου να γνωρίζει την ακρίβεια και τη νομιμότητά τους, με την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών ή επουσιωδών παρόμοιων παραλείψεων. Κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα ευθύνης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας η Επιχείρηση απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο που τρίτοι τυχόν δημοσιεύουν στον Ιστότοπο. 

Η Επιχείρηση αναρτά ενημερωτικό υλικό, αντλώντας πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους, σχετικά με εκδηλώσεις, προορισμούς, δραστηριότητες και συμβουλές υγείας, άθλησης, εκπαίδευσης κ.ο.κ.. Η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση ακρίβειας, εγκυρότητας, πληρότητας, αξιοπιστίας, διαρκούς και έγκαιρης, ενημέρωσης, επικαιροποίησης κ.ο.κ. των πληροφοριών που παρέχονται στον Ιστότοπο. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για αλλαγές σε προγράμματα, εσφαλμένες πληροφορίες, ακυρώσεις, ματαιώσεις, αναβολές, καθυστερήσεις, παραλείψεις και ανακρίβειες στις πληροφορίες που αντλεί από άλλους ιστοτόπους και αρκείται αποκλειστικά στην αναδημοσίευση πληροφοριών για ενημερωτικούς σκοπούς. Ο Χρήστης οφείλει να συμβουλεύεται τους αρμόδιους φορείς, πριν προχωρήσει σε αγορές, κρατήσεις, προγραμματισμό και γενικώς πριν χρησιμοποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις πλητοφορίες που λαμβάνει από το Citykidsguide.com.

Οι Χρήστες απαγορεύεται να καταχωρούν/αποστέλλουν στον Ιστότοπο πληροφορίες των οποίων η δημοσίευση αντίκειται στον νόμο ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ή προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα του προσώπου που καταχωρεί προσωπικά δεδομένα στον Ιστότοπο, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει, ο, δε, Χρήστης που προβαίνει στην καταχώριση ευθύνεται για τυχόν ψευδή και παράνομη καταχώριση τόσο απέναντι στην Επιχείρηση όσο και απέναντι στον τρίτο που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα (υποκείμενο των δεδομένων).

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής των Υπηρεσιών από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, επιδημία, πανδημία, πόλεμο, δυσλειτουργίες του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου. 

Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη ή τρίτου προκληθεί από κινδύνους που απειλούν τους χρήστες του διαδικτύου και μπορεί να εκδηλωθούν στο πλαίσιο χρήσης του Ιστοτόπου. Η Επιχείρηση ελέγχει το επίπεδο ασφαλείας των Υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται στους Χρήστες, κατά την περιήγησή και χρήση του Ιστοτόπου να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς, trojan horses, spyware, malware, ransomware, DDoS Attacks κ.α. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του Χρήστη και στα δεδομένα της συσκευής του καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του Χρήστη ή τρίτου, από τους ως άνω κινδύνους.

Κατά τη λειτουργία του Ιστοτόπου δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της Επιχείρησης και άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους Χρήστες. Συμβουλεύουμε τους Χρήστες του Ιστοτόπου, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία, να απευθύνονται σε εμάς στο e-mail [email protected], για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων και την αποτελεσματικότερη παροχή των Υπηρεσιών στο κοινό. 

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπουν / δρομολογούν τους Χρήστες οι τοποθετούμενοι, στον Ιστότοπο, σύνδεσμοι (links), πλαίσια (frames), banners κλπ. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία του Χρήστη ή τρίτου από την επίσκεψή του σε αυτές τις ιστοσελίδες καθώς και για κάθε ζημία από κινδύνους που εκδηλώνονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον διαφημιζόμενου στον Ιστότοπο ή άλλου φορέα, ακόμα και αν η παραπομπή σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους γίνεται από σύνδεσμο στο citykidsguide.com, διαφημιστικό banner κ.α. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των Χρηστών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο Χρήστης, η, δε, Επιχείρηση, δεν εγκρίνει, δεν ελέγχει προληπτικά και δεν υιοθετεί το περιεχόμενο αυτό. 

Στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Ιστοτόπου περιλαμβάνονται διαφημίσεις τρίτων φορέων που προβάλλουν τα προϊόντα / υπηρεσίες τους και παραπέμπουν μέσω υπερσυνδέσμων / banners κ.ο.κ. σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται για την ακρίβεια, εγκυρότητα, νομιμότητα των διαφημίσεων, δεν εγγυάται ότι περιλαμβάνουν νόμιμες και αληθινές δηλώσεις, δεν ελέγχει / εγκρίνει / υιοθετεί το περιεχόμενο των διαφημίσεων και δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για την ποιότητα, διαθεσιμότητα και νομιμότητα των διαφημιζόμενων προϊόντων / υπηρεσιών, καθώς και για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία του Χρήστη ή τρίτου από τη θέαση / χρήση / αξιοποίηση των πληροφοριών που περιλαμβάνουν οι διαφημίσεις αυτές. 

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες, παρέχονται ως έχουν, με τις τεχνικές προδιάγραφες και τους περιορισμούς που έχει θέσει η Επιχείρηση. Η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του Ιστοτόπου, ούτε ακρίβειας, αξιοπιστίας, ποιότητας, πληρότητας, έλλειψης περιορισμών και σφαλμάτων, ασφάλειας και αντοχής σε επιθέσεις, συμβατότητας με λογισμικά και συσκευές, απόδοσης και ομαλής λειτουργίας και ουδεμία ευθύνη φέρει για δυσλειτουργίες μόνιμες ή προσωρινές.

Στον Ιστότοπο αναρτώνται συμβουλές, μεταξύ άλλων, εκπαίδευσης, ανατροφής, υγείας, ψυχαγωγίας κ.ο.κ.. Οι ανωτέρω συμβουλές λαμβάνονται από καταρτισμένους ιατρούς, διατροφολόγους και άλλους σχετικούς με το αντικείμενο επαγγελματίες, ωστόσο δεν προορίζονται για τη διάγνωση / αντιμετώπιση / επίλυση / θεραπεία ζητημάτων ή προβλημάτων του Χρήστη ή τρίτου και δεν υποκαθιστούν τις υπηρεσίες των ιατρών / συμβούλων σας (δασκάλων, λογιστών, ψυχολόγων κ.ο.κ.). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παρεχόμενες στον Ιστότοπο πληροφορίες, προτάσεις και συμβουλές, προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο. Κάθε Χρήστης οφείλει να λαμβάνει εξατομικευμένες ιατρικές και μη συμβουλές, διαγνώσεις και συνταγές, που ενδείκνυνται για την περίπτωσή του, από ιατρούς και άλλους επαγγελματίες του χώρου, αφού απευθυνθεί προσωπικώς στους ανωτέρω ειδικούς, ώστε να λάβει τις ενδεδειγμένες για την περίπτωσή του συμβουλές. Η Επιχείρηση και οι συνεργάτες αρθρογράφοι του Ιστοτόπου δεν ευθύνονται για παρενέργειες, ζημίες, βλάβες και κάθε είδους προβλήματα του Χρήστη ή τρίτου από τυχόν χρήση των παραπάνω συμβουλών, ενδεικτικώς δεν φέρουν ευθύνη για απώλεια χρημάτων, ζημίες κάθε είδους, περιουσιακή φθορά, τραυματισμό, θάνατο, ποινές και πρόστιμα και κάθε άλλη ζημία ή βλάβη.

Η Επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων που φιλοξενούνται στους server της (ιδιόκτητους ή μισθωμένους). Κάθε Χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης αντιγράφου ασφαλείας (backup) των πληροφοριών που καταχωρεί στον Ιστότοπο. 

Η ανάρτηση από την Επιχείρηση των Όρων Χρήσης και το περιεχόμενό τους δεν δύναται να θεμελιώσει ευθύνη της Επιχείρησης ευρύτερη της εκ του νόμου προβλεπομένης.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Στις διαφορές που ανακύπτουν από τη χρήση του Ιστοτόπου, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους που διέπει μεταξύ άλλων την ποιότητα και το περιεχόμενο του Ιστοτόπου και τις διαφορές που ανακύπτουν. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Επιχείρησης και Χρηστών/τρίτων από τη λειτουργία ή/και τη χρήση του Citykidsguide.com θα επιλύεται με φιλικές διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό τότε αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας. 

13. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Έργα που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, με τη μορφή ενδεικτικώς κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογοτύπων, σημάτων, λογισμικού, βάσης δεδομένων, άρθρων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Newsletters, τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993, καθώς και άλλων Εθνικών ή Διεθνών διατάξεων, αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της επιχείρησης CITYKIDSGUIDE, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου. 

Η Επιχείρηση διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία του Ιστοτόπου, ο οποίος προστατεύεται ως πρωτότυπο έργο εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογή έργων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. 

Κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας ο Ιστότοπος προστατεύονται και ως βιομηχανικό σχέδιο / υπόδειγμα. Τα διακριτικά γνωρίσματα της Επιχείρησης, προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί σημάτων  κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου. Τα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού. 

Τo όνομα χώρου (domain name) citykidsguide.gr, έχει εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην Επιχείρηση, η οποία και έχει μεταξύ άλλων δικαιωμάτων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του. Τα ονόματα χώρου (domain name) citykidsguide.com και citykidsguide.cy, έχoυν καταχωρηθεί νόμιμα από την Επιχείρηση, η οποία και έχει μεταξύ άλλων δικαιωμάτων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τους. Περαιτέρω, η Επιχείρηση απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ή παραπλήσιου ονόματος χώρου με οποιαδήποτε κατάληξη που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό, εκουσίως ή ακουσίως, η οποία (καταχώριση) συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού ή/και αθέμιτης εκμετάλλευσης της φήμης και της πελατείας της Επιχείρησης. 

Απαγορεύεται η εγγραφή και η αναπαραγωγή των έργων, που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, εν όλω ή εν μέρει, η δημιουργία αντιγράφων, καθώς και η αναπαραγωγή με το κατέβασμά τους και την αποθήκευση στη συσκευή του Χρήστη, η διανομή τους στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους, η εκμίσθωση και ο δανεισμός, η δημόσια εκτέλεση, η μετάδοση ή παρουσίαση στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται ακόμη, κάθε μορφής τροποποίησή τους καθώς και κάθε προσβολή των δικαιωμάτων του δημιουργού οφειλόμενη στις συνθήκες παρουσίασης των έργων. Η εμφάνισή των ανωτέρω έργων στον Ιστότοπο δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τη νόμιμη χρήση του Citykidsguide.com.

Περαιτέρω οι ιστοσελίδες του Citykidsguide.com προστατεύονται και ως βάσεις δεδομένων. Ειδικά για τις βάσεις δεδομένων του Ιστοτόπου απαγορεύεται η προσωρινή ή διαρκής αναπαραγωγή τους με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή τους, η οποιασδήποτε μορφής διανομή τους ή αντιγράφων τους, η οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίασή τους στο κοινό, η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, πώληση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων της μετάφρασης, προσαρμογής, διευθέτησης, μετατροπής των βάσεων δεδομένων, η μεταφόρτωση, αποθήκευση και εξαγωγή τους, το κατέβασμα, η δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο και κάθε άλλη επεξεργασία και εμπορική εκμετάλλευση.

Οι βάσεις δεδομένων του Ιστοτόπου, προστατεύονται περαιτέρω  και ως δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή τους. Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά, είτε χειροκίνητα, είτε αυτοματοποιημένα.  

Απαγορεύονται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, εφόσον συνεπάγονται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση των βάσεων δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή των βάσεων. Περαιτέρω απαγορεύεται η αυτοματοποιημένη (μέσω προγραμμάτων web scraping, web harvesting, web data extraction κ.α.) ή χειροκίνητη, συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων του Ιστοτόπου, το μαζικό / συστηματικό κατέβασμα πληροφοριών από τον Ιστότοπο για οποιαδήποτε χρήση και εκμετάλλευση, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Επιχείρησης.

Κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας προστατεύεται το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και από προσβολές της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η οποία ανήκει στην Επιχείρηση, με την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων – φορέων. 

Η προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Επιχείρησης ή τρίτου στο περιεχόμενο του Ιστοτόπου επισύρει τις κυρώσεις (αστικές, διοικητικές, ποινικές) της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του υπαιτίου προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Επιχείρησης ή τρίτου από την παράνομη συμπεριφορά του. Η Επιχείρηση σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της από Χρήστη, δύναται να απαγορεύσει στον Χρήστη την πρόσβαση στον Ιστότοπο και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος.

Η νόμιμη περιήγηση στο Citykidsguide.com και η χρήση των υπηρεσιών του, με σεβασμό και απόλυτη τήρηση των Όρων Χρήσης και της κείμενης νομοθεσίας, δεν προσβάλει την Πνευματική Ιδιοκτησία της Επιχείρησης, η οποία παρέχει στους Χρήστες άδεια χρήσης του Citykidsguide.com μόνο για λόγους ενημέρωσης / πληροφόρησης. Οι Χρήστες μπορούν να αντλούν πληροφορίες και να μεταφορτώνουν υλικό από τον Ιστότοπο όταν παρέχεται η δυνατότητα από την Επιχείρηση, με την επιφύλαξη της τήρησης των ως άνω όρων.

14. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η Επιχείρηση με σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, δεν θα σας αποστείλει ποτέ μη αιτηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία (μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

15. ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΚΔΟΣΗ
Οι Όροι Χρήσης συντάχθηκαν από το www.internetlaw.gr .