Μπορεί η ώρα που τα παιδιά περνούν μπροστά από τις οθόνες να επηρεάσει τη γλωσσική τους ανάπτυξη;

Photo credits: freepik.com  

Τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού θεωρούνται κρίσιμα για την ανάπτυξή του και τις διαφορετικές της πτυχές. Γι’ αυτό και οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με τις επιλογές που κάνουν. Όπως, με το χρόνο που επιτρέπουν στα παιδιά τους να περνούν μπροστά από τις οθόνες.

Σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Acta Paediatrica, η ψυχολόγος Δρ Sarah Kucker, επίκουρη καθηγήτρια ψυχολογίας στο Dedman College of Humanities & Sciences στο Πανεπιστήμιο Southern Methodist και μια ομάδα συναδέλφων της, διερεύνησαν πώς ο χρόνος που περνούν τα μικρά παιδιά μπροστά από τις οθόνες συνδέεται με τη γλωσσική τους ανάπτυξη.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η παρακολούθηση βίντεο μπορεί να την επηρεάσει και ότι, τα νήπια 17-30 μηνών, παρακολουθούν καθημερινά σχεδόν δύο ώρες βίντεο. Πρόκειται για μια δραματική αλλαγή -της τάξης του 100%- σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις πριν από την πανδημία του κορωνοϊού. Aυτό έχει ως συνέπεια μικρότερη ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Όπως διαπιστώθηκε, τα παιδιά που οι γονείς ή φροντιστές τους χρησιμοποιούσαν τα ψηφιακά μέσα για να τα ηρεμήσουν, χρησιμοποιούσαν προτάσεις με λιγότερες λέξεις.

Ωστόσο, οι συγγραφείς της μελέτης προσθέτουν τη σημαντική προειδοποίηση που αφορά στα κίνητρα των φροντιστών: ο αρνητικός αντίκτυπος από την έκθεση των παιδιών στα ψηφιακά μέσα θα μπορούσε ενδεχομένως να μετριαστεί, εάν τα βίντεο προορίζονταν είτε για εκπαιδευτικούς σκοπούς, είτε σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν οι κοινωνικές δεξιότητες, όπως μια βιντεοκλήση με κάποιο μέλος της οικογένειας.

Οι γονείς συχνά χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα για να απασχολούν τα παιδιά τους, όσο οι ίδιοι ασχολούνται με άλλες εργασίες. Μία μέση λύση σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι να εξετάζουν προσεκτικά τι είδους βίντεο παρακολουθούν τα παιδιά τους (είτε για μάθηση, είτε για διασκέδαση) και το χρόνο έκθεσης των παιδιών στις οθόνες, ενώ συμβουλεύουν τους γονείς να επικοινωνούν ταυτόχρονα με τα παιδιά όσο είναι μπροστά στην οθόνη.

Πηγή: ygeiamou.gr