Τι είναι η διάσταση ορθών κοιλιακών μυών

Όταν αναφερόμαστε σε διάσταση ορθών κοιλιακών μυών, εννοούμαι το διαχωρισμό των δύο ορθών κοιλιακών μυών. Οι ορθοί κοιλιακοί μύες, ένας σε κάθε πλευρά, ενώνονται μπροστά, στη μέση γραμμή, συνιστώντας ενιαίο μυϊκό στρώμα προστασίας των σπλάχνων. Όταν αυτοί, για διάφορους λόγους, αρχίσουν κι απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο, με φορά προς τα πλάγια, αδυνατίζει το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, με αποτέλεσμα τα κοιλιακά σπλάχνα να προβάλλουν προς τα έξω.

Κάθε άνθρωπος γεννιέται με διάσταση των μυών αυτών, συνήθως όμως μέχρι την ηλικία των 3 ετών ελαχιστοποιείται και οι μυς σφραγίζουν στη μέση, εκτός από το επίπεδο του ομφαλού, όπου διατηρείται για πάντα μία ευένδωτο θέση.

Συμπτώματα και σημεία

Πόνος στη ράχη, κακή στάση του σώματος, προβλήματα στο έδαφος της πυέλου, γαστροεντερικές ανωμαλίες, όπως δυσκοιλιότητα και μετεωρισμός είναι μερικά από τα συνήθη ενοχλήματα, που παρατηρούνται.

Στις περισσότερες γυναίκες που θα έχουν εγκυμοσύνη η διάσταση, και τα ενοχλήματα, που αυτή προκαλεί, θα επιδεινωθούν. Η περιοχή της διάστασης εξάλλου, παραμένει πάντα μία ευάλωτη θέση ανάπτυξης κοιλιοκήλης, η οποία απαιτεί χειρουργική αποκατάσταση.

Χειρουργική θεραπεία

Οι άρρενες εμφανίζουν μία ιδιαίτερη μορφή διάστασης, που εκδηλώνεται ως μια ευμεγέθης προβολή (μπάλα) στο άνω μέρος της κοιλιάς από το στέρνο μέχρι τον ομφαλό. Όταν υπάρχουν ενοχλήματα ή συνοδός κοιλιοκήλη, απαιτείται χειρουργείο, το οποίο βέβαια αφήνει ως κατάλοιπο μία ευμεγέθη ουλή.

Στις γυναίκες η διάσταση συνήθως λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις, εκτεινόμενη και κάτω από το επίπεδο του ομφαλού, παραμορφώνοντας το σχήμα της κοιλιάς στο σύνολό της. Ιδεώδης τρόπος χειρουργικής αποκατάστασης αποτελεί η κοιλιοπλαστική, με την οποία αποκαθίσταται σε όλο του το μήκος ο διαχωρισμός των μυών, η κοιλιά λαμβάνει αισθητικά ένα ιδανικό σχήμα, ενώ η ουλή του χειρουργείου είναι οριζόντια και χαμηλή, “κρύβεται” δε μέσα στο μπικίνι!