Τι είναι το Κάιζεν;

Freepik.com

Μικρά και σταθερά βήματα προς μεγάλους στόχους

Η ιαπωνική λέξη Kaizen αποτελείται από δύο ιδεογράμματα: το “kai” 改 που σημαίνει αλλαγή και το “zen” 善 που σημαίνει κάτι καλό.

Συνεπώς, η λέξη Kaizen - με τις λεπτές αποχρώσεις των εννοιών που ενσωματώνονται στις ιαπωνικές λέξεις - σημαίνει “αλλαγή για το καλό”.

Η επιχειρηματική πρακτική kaizen, η οποία λειτουργεί με εξαιρετικά αποτελέσματα στο χώρο του Executive Coaching πηγάζει από τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της Ιαπωνίας και αφορά τη συνεχή βελτίωση με ένα μικρό βήμα κάθε φορά.

Η φιλοσοφία του kaizen βασίζεται στην ιδέα ότι οι μικρές αλλά σταθερές αλλαγές επιφέρουν σταδιακά τη βελτίωση και τη - μεγάλη - αλλαγή προς το επιθυμητό. Ήταν ακριβώς αυτή η επιχειρηματική τακτική που στήριξε τις περισσότερες ιαπωνικές επιχειρήσεις μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και οδήγησε στην ανασυγκρότηση, την ανάπτυξη και την άνθησή τους.

Σύμφωνα με τη θεωρία του kaizen οι μικρές πράξεις (οι τόσο δα μικρές!) βοηθούν τον εγκέφαλο να αφομοιώσει μια αλλαγή και να προσαρμοστεί πιο άνετα σε αυτήν καθώς ο άνθρωπος είναι έτσι “προγραμματισμένος” θα λέγαμε, ώστε να αντιδρά ως επί το πλείστον με επιφυλακτικότητα ή φόβο (ακόμη και δέος) στο μη σύνηθες και το διαφορετικό. 

Το kaizen αγκαλιάζει την αλλαγή με μικρά βήματα και έχει σκοπό τη συνεχή βελτίωση, πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι αυτό δεν σημαίνει ότι με το kaizen οι αλλαγές γίνονται αργά. Αντιθέτως, οι μικρές αλλαγές εφαρμόζονται άμεσα και ενσωματώνονται πιο εύκολα και αβίαστα στο πρόγραμμα και τη ζωή μας ενώ, καθώς είναι τόσο μικρές κάθε φορά, δεν επιβαρύνεται ο ανθρώπινος νους.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία kaizen, η πρόοδος επέρχεται ως αποτέλεσμα βαθμιαίων, μικρών αλλά μεθοδικών διαδικασιών.

Σ’ ότι αφορά το εργασιακό περιβάλλον:

  • η έννοια του kaizen περιλαμβάνει την ιδέα της βαθμιαίας προοδευτικής αλλαγής ώστε το περιβάλλον να είναι ενθαρρυντικό για τον εργαζόμενο. Βελτιώνοντας τις μικρές καθημερινές διαδικασίες, διασφαλίζεται η δέσμευση των εργαζομένων καθώς θα βιώνουν την εργασία τους με πιο ασφαλή και ικανοποιητικό τρόπο.
  • η πρακτική του kaizen επικεντρώνεται στη σταδιακή αλλά σταθερή βελτίωση της παραγωγικότητας με τη συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης, καθιστώντας το πιο αποτελεσματικό στην εφαρμογή.

Οι μικρές αλλαγές μπορούν να αφορούν από τον έλεγχο της ποιότητας και την τυποποίηση της παραγωγής μέχρι τις διαδικασίες της επικοινωνίας και της εργασίας. Επίσης, τη χρήση αποτελεσματικότερου εξοπλισμού και τη μείωση των μη-χρήσιμων υλικών (ή και των αποβλήτων). Η πρακτική του kaizen - που εντάσσεται και στο coaching - δεν αφορά φυσικά μόνο την καριέρα μας ή τον κόσμο των επιχειρήσεων.

Μπορεί κάλλιστα να υιοθετηθεί και για την επίτευξη προσωπικών στόχων στο personal excellence coaching π.χ. σε θέματα διατροφής, ευεξίας, fitness, διαπροσωπικών σχέσεων, εν γένει σε οποιονδήποτε τομέα πάνω στον οποίο θέλει κανείς να βελτιωθεί με έναν ήρεμο, αβίαστο τρόπο, επιτυγχάνοντας μόνιμη δέσμευση ως προς τη βελτίωσή του.