Τι περιλαμβάνει το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού

Το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού έχει στόχο την καταγραφή σημαντικών πληροφοριών, που αφορούν στην υγεία και την ανάπτυξη ενός παιδιού, από τη γέννησή του μέχρι τα 18 χρόνια.
Εκεί καταγράφονται οι εμβολιασμοί, οι ασθένειες ή άλλα προβλήματα υγείας που πιθανόν προκύψουν μέσα σε αυτά τα χρόνια. Βοηθά τους γονείς να παρακολουθούν την πορεία ανάπτυξης του παιδιού τους και να συζητούν με τον παιδίατρο θέματα που τους απασχολούν στις διαφορετικές ηλικίες και στάδια ανάπτυξής του.

Το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού είναι το προσωπικό αρχείο του παιδιού σας, το οποίο περιέχει ιατρικές εμπιστευτικές πληροφορίες, επομένως πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος, να το έχετε μαζί σας σε κάθε επίσκεψη στον παιδίατρο ή σε κάποια υπηρεσία υγείας, καθώς και όταν ταξιδεύετε. Η συμπλήρωση του βιβλιαρίου από τον γιατρό σε κάθε επίσκεψη είναι σημαντική για την παρακολούθηση του παιδιού.

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των παιδιών είναι σημαντική, όχι μόνο για την ιατρική διάγνωση και θεραπεία κοινών προβλημάτων υγείας και την έγκαιρη υποψία σοβαρών διαταραχών, αλλά και για τις ευκαιρίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας που παρέχει. Η συστηματική παρακολούθηση της υγείας και της ανάπτυξης των παιδιών, καθώς και η υποστήριξη των γονέων στο μεγάλωμά τους, αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των παιδιών και βασικό άξονα του βιβλιαρίου αυτού.

Οι πληροφορίες που αναγράφονται, σημειώνονται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων, καθώς το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού προορίζεται να είναι προσβάσιμο στους γονείς, στο ίδιο το παιδί όταν είναι σε κατάλληλη ηλικία και σε επαγγελματίες υγείας. Καθώς περιέχει προσωπικά δεδομένα, η επίδειξή του εναπόκειται στην αποκλειστική απόφαση των γονέων στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και των ίδιων των παιδιών μετά την ενηλικίωσή τους.

Τι περιλαμβάνει το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού

Κάθε ηλικία έχει ειδικά χαρακτηριστικά ως προς τις βιολογικές, συναισθηματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας. Στο Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού έχουν επιλεγεί συγκεκριμένες ηλικίες, που είναι κατάλληλες για την εκτίμηση της υγείας, της ανάπτυξης και των αναγκών φροντίδας του παιδιού και της οικογένειας. Συγκεκριμένα, για τη συστηματική παρακολούθηση, επιλέχθηκαν 15 ηλικίες-κλειδιά, με κριτήριο τις ηλικίες στις οποίες συνιστάται να γίνεται ο εμβολιασμός των παιδιών στην Ελλάδα, η εκτίμηση αναπτυξιακών ή σχολικών δεξιοτήτων, η εφαρμογή καθολικών ή επιλεκτικών ανιχνευτικών ελέγχων (screening) και οι ηλικίες συμπλήρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή.

Επίσης, δίνονται αναλυτικές κατευθύνσεις για το περιεχόμενο της εξέτασης στις ηλικίες αυτές, με στόχο τη δυνατότητα σφαιρικής και στοχευμένης προσέγγισης του παιδιού και της οικογένειας.
Προβλέπεται χώρος για παρατηρήσεις όπου υπάρχει η δυνατότητα σημείωσης από τον γιατρό πρόσθετων πληροφοριών από το ιστορικό ή/και την εξέταση του παιδιού. Επιπρόσθετα,
μπορούν να σημειωθούν τα συμπεράσματα από τη συνολική εκτίμηση του παιδιού και τυχόν οδηγίες.

Υπάρχουν σελίδες για προγραμματισμένες επισκέψεις. Ασθένειες, νοσήματα, εξετάσεις από ειδικούς, νοσηλείες και εργαστηριακές εξετάσεις αναγράφονται στις ειδικές σελίδες, ώστε οι πληροφορίες να υπάρχουν ομαδοποιημένες και να διευκολύνεται η διαχρονική παρακολούθηση του παιδιού. Επίσης, περιέχονται κείμενα με χρήσιμες πληροφορίες ανά ηλικιακή ομάδα, που απευθύνονται στους γονείς, όπως η σημασία του μητρικού θηλασμού και τα πρότυπα διαγράμματα σωματικής αύξησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα οποία αντανακλούν την επιθυμητή σωματική αύξηση και προτείνονται για παγκόσμια χρήση σε αντιδιαστολή με τις Εθνικές καμπύλες των χωρών, οι οποίες υποεκτιμούν το υπερβάλλον βάρος και την παχυσαρκία. Είναι χρήσιμο να θυμάστε ότι κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης και εξέλιξης, διάπλασης και συμπεριφοράς, γι’ αυτό είναι καλό να αποφεύγετε τις συγκρίσεις ανάμεσα στα παιδιά. Μπορείτε να εκτυπώσετε το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού εδώ.