Γιατί είναι σημαντικό το παιχνίδι για τα παιδιά;

Το παιχνίδι είναι η καλύτερη διασκέδαση για τα παιδιά, τα οποία ταυτόχρονα μαθαίνουν μέσα από αυτό. Απόδειξη, ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει αναγνωρίσει το παιχνίδι ως δικαίωμα κάθε παιδιού λόγω της σπουδαιότητάς του. Ειδικά στην εποχή μας, που τα παιδιά από μικρή ηλικία έχουν φορτωμένο πρόγραμμα, ρουτίνα και πολλές υποχρεώσεις, είναι πολύ σημαντικό να έχουν ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι και κυρίως έξω από το σπίτι.

Το παραδοσιακό, αδόμητο παιχνίδι -σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από οθόνες- βοηθά τα παιδιά να καλλιεργήσουν τις αναπτυξιακές τους δεξιότητες, να σχετιστούν με άλλα παιδιά, να λύσουν προβλήματα και να αποβάλλουν το στρες.
Γιατί τα παιδιά πρέπει να παίζουν

Πώς το παιχνίδι βοηθά τα παιδιά

  • Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρική, το παιχνίδι είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη, διότι συμβάλλει στη γνωστική, σωματική και κοινωνική ευημερία των παιδιών. Βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν υγιή συναισθηματική ανάπτυξη, επειδή τους επιτρέπει να εκφράζουν τις συνειδητές και ασυνείδητες εμπειρίες τους σχετικά με τα συναισθήματά τους, τη ζωή τους και τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω τους. 
  • Το παιχνίδι είναι σημαντικό για τη νευρολογική ανάπτυξη ενός παιδιού, καθώς συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη του εγκεφάλου, αφού ενισχύει πολλές νευρικές συνδέσεις, που διαφορετικά θα εξαφανίζονταν ή θα εξασθενούσαν. 
  • Τα παιδιά μαθαίνουν να μοιράζονται, να επιλύουν διαφορές, να παίρνουν αποφάσεις, να είναι δυνατά και να δουλεύουν σε ομάδες. Ακόμη και παίζοντας μόνο ένα παιδί, μπορεί να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, δεξιότητες λήψης αποφάσεων και πολλά άλλα. 
  • Το παιχνίδι επιτρέπει στα παιδιά να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, καθώς "δουλεύουν" με αυτά μέσα από το παιχνίδι. 
  • Οι γονείς μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους, μαθαίνοντας να παίζουν μαζί τους με τρόπο που επιτρέπει στο παιδί να αποφασίσει, χρησιμοποιώντας επιλεγμένα παιχνίδια και εστιάζοντας ουσιαστικά σε αυτό (χωρίς να βιάζονται ή να προσπαθούν υπερβολικά να διαχειριστούν το παιχνίδι).