Μαθησιακές δυσκολίες: η σημασία της έγκαιρης και έγκυρης διάγνωσης

Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν όλο και περισσότερο γονείς, δασκάλους και ειδικούς, καθώς σύμφωνα με έρευνες, το 15-20% των μαθητών φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία ως προς τη μάθηση και να μην μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις του σχολείου. Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες αφορά σε ένα σύνολο διαταραχών, όπως: δυσλεξία, δυσκολία αντίληψης, αυτισμό, κ.α.

Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών απαιτείται για τη σωστή αντιμετώπισή τους. Ο πρώτος στόχος προς αυτή την κατεύθυνση είναι η διαπίστωση και κατάταξη του παιδιού στην αντίστοιχη κατηγορία (π.χ. δυσλεξία, δυσγραφία, κλπ.). Η διαπιστωτική αξιολόγηση, όπως ονομάζεται, γίνεται από επίσημα πιστοποιημένη διαγνωστική δομή ή πλαίσιο (ΚΔΑΥ, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, κλπ.) Ο δεύτερος στόχος είναι η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών, που μπορεί να γίνει και στο σχολείο, δηλαδή η συγκέντρωση πληροφοριών για ένα παιδί το οποίο εμφανίζει αδυναμίες και η επίδοσή του υπολείπεται από αυτή των συνομηλίκων του. 

Καθώς η περίπτωση κάθε παιδιού είναι διαφορετική, πέρα από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ή ψυχομετρικών τεστ, θα πρέπει να συνεξετάζονται τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης, της προσωπικότητας και της λειτουργικότητας του παιδιού στο περιβάλλον του. Ειδικευμένοι ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί ή λογοθεραπευτές καταρτίζουν εξατομικευμένα προγράμματα για τη σωστή αντιμετώπιση της μαθησιακής δυσκολίας.
μαθησιακές δυσκολίες

Ο ρόλος των γονιών στη βοήθεια των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

  • Το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται αποδοχή της κατάστασής του, κατανόηση και θετική αντιμετώπιση.
  • Διαβάστε στο παιδί, καθώς η ανάγνωσή σας θα βελτιώσει το λεξιλόγιό του.
  • Βοηθήστε το να ανακαλύψει τις δυνατότητες και τα ταλέντα του.
  • Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία ως εργαλείο μάθησης.
  • Επιβραβεύστε τα επιτεύγματά του. Αποφύγετε αρνητικές ή υποτιμητικές παρατηρήσεις, γιατί μειώνουν την αυτοπεποίθηση και τη σχολική του επίδοση.
  • Κρατήστε ισορροπία ανάμεσα στο σχολείο, στο σπίτι και στη χαρά να κάνει αυτό που αγαπάει
  • Δώστε του να καταλάβει ότι κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα και αδυναμίες.