Διαδραστικά σχολικά βιβλία: όλα τα βιβλία Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, σε ψηφιακή μορφή

Στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο που ζούμε και στην εποχή που διανύουμε, η δυναμική του εκπαιδευτικού συστήματος συναρτάται από τις δυνατότητες προσαρμογής του στα νέα δεδομένα. Τα διαδραστικά σχολικά βιβλία κινούνται σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση. Στην κοινωνία, λοιπόν, της πληροφορίας και της γνώσης, το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να εμπλουτίζεται και να προσαρμόζεται στην αυξανόμενη τάση της παγκοσμιοποίησης, επαναπροσδιορίζοντας και το ρόλο του σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχει δημιουργήσει τον ιστότοπο "Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία", όπου μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δουν σε ψηφιακή μορφή όλα τα σχολικά βιβλία.

Στο συγκεκριμένο ιστότοπο έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα τα σχολικά βιβλία για το Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο, σε διάφορες ψηφιακές μορφές, κατάλληλες για διαφορετικές χρήσεις:
• Διδακτικά πακέτα μαθημάτων (μορφή pdf)
Όλα τα σχολικά βιβλία είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή, εκτυπώσιμη μορφή pdf (μορφή κατάλληλη για μεταφόρτωση και τοπική αποθήκευση, προβολή σε περιβάλλον Η/Υ ή απλή εκτύπωση). Τα βιβλία είναι οργανωμένα ανά μάθημα, σε διδακτικά πακέτα, καθένα από τα οποία περιέχει βιβλίο μαθητή, βιβλίο εκπαιδευτικού, τυχόν τετράδια εργασιών κ.ά.
Περιλαμβάνονται διδακτικά πακέτα για όλα τα μαθήματα Δημοτικού, Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (~190 μαθήματα/450 βιβλία μαθητή και καθηγητή) και ΕΠΑ.Λ. (~320 μαθήματα / 337 βιβλία μαθητή και καθηγητή). Επίσης, περιλαμβάνονται ~180 σχολικά βιβλία με γραμματοσειρές 18 έως 38 σημείων για αμβλύωπες μαθητές (800 τεύχη) και 26 βιβλία σε μορφή i-book.
 Διαδραστικά σχολικά βιβλία: όλα τα βιβλία Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, σε ψηφιακή μορφή
• Σχολικά Βιβλία μαθητή σε ανοιχτή ψηφιακή μορφή (html)
Η μορφή αυτή προσομοιώνει την έντυπη μορφή τους και διευκολύνει την πλοήγηση στο περιεχόμενο του ψηφιακού βιβλίου, την αντιγραφή και επικόλληση τμημάτων των βιβλίων σε εργασίες ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης του περιεχομένου των βιβλίων. Είναι διαθέσιμα 160 βιβλία μαθητή σε αυτή τη μορφή.
• Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (εμπλουτισμένη html)
Πρόκειται για σχολικά βιβλία μαθητή σε ανοιχτή ψηφιακή μορφή (html), τα οποία έχουν εμπλουτιστεί με ψηφιακά διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα, όπως προσομοιώσεις, πειράματα, ασκήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, δυναμικές αναπαραστάσεις, βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα, χάρτες, τρισδιάστατες οπτικοποιήσεις, παρτιτούρες, κ.ά. Μέσα στις σελίδες των βιβλίων έχουν ενσωματωθεί "ενεργά" εικονίδια ή υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν άμεσα σε αυτά. Υπάρχουν διαθέσιμα 116 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων από τη Γ΄ Δημοτικού έως τη Β΄ Γενικού Λυκείου, ενώ εμπλουτίζονται με νέα βιβλία και επικαιροποιούνται τα υφιστάμενα.

Ο ιστότοπος "Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία" παρέχει, επίσης, δυνατότητα αυτόματης εκφώνησης των σχολικών βιβλίων μέσω συνθετικής φωνής υψηλής ποιότητας, για υποβοήθηση ατόμων με προβλήματα όρασης, καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες για άτομα με προβλήματα ακοής.