Πώς η δημιουργική απασχόληση για παιδιά συμβάλλει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους

Η δημιουργική απασχόληση αποτελεί προϋπόθεση για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών και την καλλιέργεια των νοητικών, ψυχικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Όπως είναι γνωστό, κατά τη νηπιακή και πρώιμη παιδική ηλικία, τα παιδιά γίνονται δέκτες νέων ερεθισμάτων, μαθαίνουν τον κόσμο γύρω τους, κοινωνικοποιούνται, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους.  

Είναι σημαντικό το παιχνίδι να γίνεται γνώση μέσα από διασκεδαστικούς πειραματισμούς, με τρόπο τέτοιο ώστε παράλληλα, τα παιδιά να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους, να ανακαλύπτουν τις ικανότητες ή τα ταλέντα τους.

Μέσα από τη δημιουργική απασχόληση τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν σε τομείς όπως η ζωγραφική και οι χειροτεχνίες, το τραγούδι και η μουσική, το θεατρικό παιχνίδι και η κινητική αγωγή, δηλαδή σε δραστηριότητες που αρέσουν στα παιδιά και συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους. Παράλληλα, προάγουν την ομαδικότητα και τη συνεργασία, αφού τα παιδιά μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες, να επικοινωνούν, να επιλύνουν προβλήματα, να γεφυρώνουν διαφωνίες.

Πώς η δημιουργική απασχόληση για παιδιά συμβάλλει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους

Μορφές δημιουργικής απασχόλησης

Η ζωγραφική αποτελεί έναν από τους πρώτους και βασικούς τρόπους έκφρασης των παιδιών. Όπως και οι χειροτεχνίες, βοηθούν τα παιδιά να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους και να ενισχύσουν τη φαντασία τους. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και περνούν από τη φάση των γραμμών και των σχημάτων στα σύμβολα και την περισσότερο ρεαλιστική ζωγραφική, αποκτούν μια πιο συγκεκριμένη και με ακρίβεια σκέψη, την οποία εφαρμόζουν στη ζωγραφική τους.

Επιπλέον, η ενασχόληση με τις χειροτεχνίες και τις κατασκευές είναι πολύ σημαντική, καθώς τα παιδιά καλούνται να οργανώσουν τη σκέψη τους και να ακολουθήσουν μία λογική σειρά πραγμάτων για να πετύχουν το αποτέλεσμα, κάτι που τα βοηθά στην αντίληψη του κόσμου γύρω τους.

Η ενασχόληση με τη μουσική προσφέρει πολλά οφέλη, όπως εστίαση στο σκοπό, διασκέδαση, ανάπτυξη των δεξιοτήτων σκέψης, έκφραση συναισθημάτων. Μέσα από τη μουσική, τα παιδιά ευαισθητοποιούνται στα ακουστικά ερεθίσματα, στην ενεργητική αναγνώριση ήχων, αναπτύσσουν το μουσικό τους αισθητήριο, μαθαίνουν να ελέγχουν την ακοή τους και εν συνεχεία την κίνησή τους. Παράλληλα, διευρύνουν τη φαντασία τους, ενώ μυούνται στον κόσμο του ρυθμού, της έκφρασης και της δημιουργίας. Ταυτόχρονα, ανακαλύπτουν αν έχουν κλίση σε κάποιο συγκεκριμένο μουσικό όργανο.

Το αυτοσχεδιαζόμενο θεατρικό παιχνίδι αναπτύσσει τη φαντασία των παιδιών, τα οποία καλούνται να δημιουργήσουν το σενάριο του έργου τους, εμπλέκοντας φανταστικά στοιχεία με εμπειρίες που έχουν ζήσει. Το μιμητικό παιχνίδι δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να υποδυθούν ένα άλλο πρόσωπο. Με τον τρόπο αυτό εξωτερικεύουν τις επιθυμίες τους, ξεπερνούν τυχόν συστολές και ντροπαλότητα, αντιμετωπίζουν τους φόβους τους και βέβαια, διασκεδάζουν. Παράλληλα, τα παιδιά καλλιεργούν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, καθώς καλούνται να αξιοποιήσουν τις λέξεις που γνωρίζουν και μέσα από αυτές να διατυπώσουν το ρόλο τους. Επίσης, στο θεατρικό παιχνίδι συγκαταλέγεται και η δραματοποίηση, που βασίζεται στην αναπαράσταση μιας συγκεκριμένης ιδέας, π.χ., ενός παραμυθιού, παιδικού τραγουδιού, ιστορίας, κλπ. και δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να διοχετεύσουν τις πνευματικές τους ικανότητες, διαμορφώνοντας έτσι την προσωπικότητά τους.

Η κινητική αγωγή βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν και να βελτιώσουν την κιναισθητική αντίληψη (αίσθηση του σώματος στο χώρο), την οπτική αντίληψη και παρατηρητικότητα, την ακουστική αντίληψη, τις ικανότητες συντονισμού και συγχρονισμού και τις δεξιότητες προσανατολισμού (χώρος, χρόνος, κατεύθυνση). Συμβάλλει στο βιωματικό προσανατολισμό, τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και την αυτενέργεια. Παράλληλα, μέσα από δραστηριότητες όπως, βάδισμα, τρέξιμο, ρίψεις, άλματα, κλπ, τα παιδιά αναπτύσσουν και βελτιώνουν τα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα, το ρυθμό και τις βασικές φυσικές ικανότητες (ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία και επιδεξιότητα).